2020

 • Turbínové rámy, hrdla ocelové konstrukce
 • Výstavba provozní budovy – Staré Město
 • Komunikace a zpevněné plochy
 • Obslužné lávky pro opravu drážních vozidel

2019

 • Turbínové rámy, hrdla ocelové konstrukce pro energetiku
 • Výstavba haly Staré Město
 • Komunikace a zpevněné plochy
 • Kanalizace
 • Novostavba výrobních a skladovacích hal v Prostějově

2018

 • Turbínové rámy, hrdla – ocelové konstrukce
 • Rekonstrukce objektu vrátnice
 • Dodávka a montáž ocelových konstrukcí pro technologii vytlačovací linky
 • Tepelný výměník DXV 12 HP
 • Oprava šikmého plynovodu
 • Dodávka a montáž nerezového zásobníku
 • Revitalizace BD ul. Jana Peštuky
 • Nízkoemisní práškové hořáky pro kotel v elektrárně

2017

 • turbínové rámy, hrdla – ocelové konstrukce
 • stavba opravárenské haly Veselí
 • odvod spalin z pracovišť svislých ohřevů licích pánví
 • třídiče včetně plošin pro energetický průmysl
 • odsávací potrubí spékacích pasů

2016

 • turbínové rámy, hrdla – ocelové konstrukce
 • zařízení pro injektáž uhlí
 • vybudování podzemního objektu čistírny odpadních vod
 • výroba a montáž výtahové šachty
 • zateplení spojovací chodby ZŠ

2015

 • tepelný výměník DKV 12 HP
 • zateplení a výměna otopné soustavy Sokolovny
 • oprava prašníku vysoké pece včetně plynovodu
 • odvod spalin
 • odprášení spalin
 • stator odstředivky
 • třídiče včetně plošin pro energetický průmysl
 • nízkotlaký ohřívák
 • mlecí okruhy pro kotel
 • kouřovody
 • turbínové rámy, hrdla – ocelové konstrukce